مرحوم نوشیروانی

مرحوم فلاح نوشیروانی  خیر بزرگ بابلی در سال ۱۲۸۱ و روستای نوشیروان‌کلا چشم به جهان گشود،…