نجات جان ۳ بیمار با اهدای عضو مرد ۴۷ ساله بابلی

دکتر سید مصطفی قاسم‌زاده معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل : 🔹پنجمین مورد اهدای عضو در…