تعطیلی واحدهای صنفی شهرستان بابل با دستور  شورای تامین

اتاق اصناف شهرستان بابل : 🔹برابر مصوبات جلسه فوق‌العاده شورای تامین و نامه ارسالی به اتاق…

مانور مبارزه با ویروس  کرونا در بابل

🔹️با توجه به دستور  استانداری مازندران، در ساعت ۲۲ شب گذشته تمامی شهرهای استان مازندران جهت…