🤼‍♂سنگین وزن بابلی فینالیست کشتی‌فرنگی جام تختی شد

🔹️ علی‌اکبر یوسفی کشتی‌گیر ١٣٠ کیلوگرم بعد از استراحت در دور اول مسابقات جام جهان‌پهلوان تختی…