لغو دو پرواز به ساری به دلیل کاهش تقاضا ناشی از شیوع کرونا/ ادامه لغو پروازهای نوشهر و رامسر

سعدالله وطن‌خواه مدیرکل فرودگاه‌های مازندران : 🔹شرکت‌های هواپیمایی وارش و کیش‌ایر پرواز‌های امروز خود به مقصد…