شکار و صید «پرندگان مهاجر» در استان‌های مازندران و گلستان تا اطلاع ثانوی «ممنوع» اعلام شد

🚨 شکار و صید «پرندگان مهاجر» در استان‌های مازندران و گلستان تا اطلاع ثانوی «ممنوع» اعلام…