میدان حمزه کلا به نام میدان سپهبد شهید قاسم سلیمانی

  با تصمیم اعضای شورای اسلامی شهر بابل میدان حمزه کلا به نام میدان سپهبد شهید…