از قدردانی «کادر درمان» به صورت حضوری پرهیز کنید

اطلاعیه شماره ۲۵ «روابط‌عمومی دانشگاه علوم‌پزشکی بابل»: 🔸با توجه به شدت بالای انتقال ویروس کرونا، به …