دولت از هجوم بی سابقه مسافران به شمال جلوگیری کند!

فیروزجایی نماینده مردم بابل: دولت از هجوم بی سابقه مسافران به شمال جلوگیری کند 🔹باتوجه…