توصیه های کرونایی به شالیکاران در برداشت برنج

  🔹 فاصله ۱.۵ متری را رعایت کنید. 🔹 در هنگام صرف نهار و چای به…