محمد حسین مهدویان

محمدحسین مهدویان محمدحسین مهدویان یکی از پرسروصداترین نام‌ها در سال‌های اخیر سینمای ایران است؛ کارگردان جوانی…

سینما هنر و تجربه بابل

سینما هنر و تجربه بابل  (واقع در مجتمع سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی بابل) در سال…