#سینما\برنامه‌های امروز

🎬 #سینما برنامه‌های امروزدر سینما #هنروتجربه بابل #قسم :۱۱ / ۱۹:۳۰#ایده_اصلی : ۱۳#کتاب_آشپزی : ۱۵#بهارستان_خانه_ملت :…

#سینما\برنامه دوشنبه ۱۱ ش

🎬 #سینما برنامه دوشنبه ۱۱ شهریوردر سینما #هنروتجربه بابل #شبی_که_ماه_کامل_شد :۱۱#سرکوب : ۱۳:۲۰#کارت_پرواز :۱۵#محدوده_ابری : ۱۶:۳۰#قسم:…

سینما هنر و تجربه بابل

سینما هنر و تجربه بابل  (واقع در مجتمع سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی بابل) در سال…