🚨 ابتلای معاون سیاسی فرماندار ویژه بابل به ویروس کرونا

  🔹سید مصطفی میرتبار که از زمان شناسایی افراد مشکوک به کرونا در بابل، بارها با…