معرفی نامزدهای انتخاباتی: سیده معصومه طاهری

معرفی خانم سیده معصومه طاهری 🌸نام: سیده معصومه طاهری 🌸متولد ۱۳۳۶ بابل 🍀سوابق تحصیلی: 🍀کارشناسی حقوق…