حمله خرس به دو چوپان در منطقه ی گزوی سوادکوه

🚨شب گذشته ؛ حمله خرس به دو چوپان در منطقه ی گزوی سوادکوه 🔻 پیرو گزارش…