انهدام باند سرقت دوچرخه در بابل

سردار سید محمود میرفیضی، «فرمانده انتظامی مازندران»: 🔹در پی وقوع چندین فقره سرقت دوچرخه در سطح…