جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان بابل

🔴جلسه ستاد تنظیم بازار با محوریت مدیریت , کنترل بازار ,تشدید گشتها و اکیپ ها ی…