۲۶ آذر ماه صلاحیت داوطلبان نهایی می شود

ستاد انتخابات : ۲۶ آذر ماه صلاحیت داوطلبان نهایی می شود. ◀️ سید اسماعیل موسوی (دبیر…