کاهش ساعات کاری اصناف بابل

🔹️اتاق اصناف شهرستان بابل در جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا، ساعت کاری اصناف شهرستان بابل…