کارگاه عکاسی مستندپیش نیاز:

کارگاه عکاسی مستندپیش نیاز:– عکاسی پایه و کار عملی با دوربین عکاسی سرفصل‌های این کارگاه -نگاهی…

موقعیت جغرافیایی بابل

بابل تقریبادر ۴۵ کیلومتری شمال غربی ساری و ۲۳۰ کیلومتری شمال شرقی تهران در استان مازندران…

برتری سه بر صفر تیم امید#ایل