انتقال معدن گلیران بابل به سوادکوه!

‼️بنری با هزاران علامت سوال؛ انتقال معدن گلیران بابل به سوادکوه! 🔺در بنری که در سوادکوه…