زایمان مادر باردار مشکوک به کرونا

دکتر سیدفرزاد جلالی «رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل»: 🔸روز گذشته مادر باردار ۲۳ ساله اهل بابل…