روستای نرگس کتی

روستای نرگس کتی از روستاهای بخش بندپی شرقی واقع در شهرستان بابل میباشد که در دل…