حضور دکتر احمدی‌نژاد در سی و دومین یادواره سردار شهید حسین مهدی‌زاده

حضور و سخنرانی دکتر احمدی‌نژاد ، رئیس جمعهور سابق ، در سی و دومین یادواره سردار…