روستای سیبرون

روستای سیبرون یکی از روستاهای توابع بخش بندپی شرقی شهرستان بابل می باشد که همانند اکثر…