قرق شکنی آب بندان رمنت

روستای رمنت در ۷ کیلومتری شهرستان بابل دارای ۴ آب بندان برای ذخیره آب کشاورزی است…

آب بندان رمنت

آب بندان رمنت در روستای رمنت از توابع بخش مرکزی شهرستان بابل قرار دارد که طبیعت…