بندپی شرقی _ بهشت گمشده مازندران

بخش بندپی شرقی یکی از بخش‌های شهرستان بابل در استان مازندران در شمال ایران است. مرکز این بخش شهر گلوگاه است. بندپی از دو…