کشف جسد مرد جوان ۲۲ساله

⛔️ کشف جسد مرد جوان ن.ر حدودا ۲۲ساله اهل روستای اله رودبار در کنار گذر جنوبی…