انتساب اولین بانو در جایگاه معاونت استانداری مازندران

  🔹️طی حکمی از سوی استاندار مازندران ؛ رقیه صفری در سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت…