تایید صلاحیت ۲۸ داوطلب انتخابات مجلس در بابل

🚨🗳 تایید صلاحیت ۲۸ داوطلب انتخابات مجلس در بابل/ نماینده بابل ردصلاحیت شد 🔹از مجموع ۷۵…

احراز نشدن صلاحیت ۸ داوطلب انتخابات مجلس در هیات اجرایی بابل

  🔹از بین ۷۵ داوطلب انتخابات مجلس یازدهم ، ۶۳ نفر تایید صلاحیت شدند اما صلاحیت…