دستگیری یک نفر متخلف غیر مجاز فروشنده مرغابی وحشی در آمل

🔻مهدی کشاورزیان ، رئیس اداره حفاظت محیط زیست آمل : 🔹مامورین یگان حفاظت محیط زیست آمل…