معرفی نامزدهای انتخاباتی: دکتر مصطفی کاظم زاده سنگرودی

زندگی نامه: مصطفی کاظم زاده سنگرودی متولد ۱۳۵۹/۶/۳۰ از روستای پاریکلا بخش بندپی غربی از توابع…