ترخیص دومین بیمار مشکوک به کرونا در بابل با حال عمومی مساعد

 اطلاعیه شماره۱۴ «روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم‌پزشکی بابل»: 🔸روابط عمومی و اموربین الملل دانشگاه علوم…