لغو برگزاری مراسم دعای عرفه در مازندران

  🔹مراسم معنوی دعای عرفه به دلیل رعایت شیوه نامه های بهداشتی در مازندران ممنوع است.…