استاد داوود دومیری گنجی

معرفی     استاد دومیری گنجی ۵۳ ساله متولد گنج افروز از توابع شهرستان بابل استان…