بازدید نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت از مراکز بهداشتی و درمانی بابل

دکتر محمدمهدی ناصحی نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت برای مدیریت بیماری کرونا در استان‌های مازندران و…