موزه آموزش‌ و پرورش بابل

🔹️قدمت ساختمان موزه آموزش‌ و پرورش بابل که در خیابان صالح طبری واقع شده‌ است به…