سومین مرحله اهدای خشکبار و تنقلات به کادر درمانی دانشگاه علوم‌پزشکی بابل

🔹از طرف یکی از خیرین بابل چندین کارتن انواع خشکبار و تنقلات به کادر درمانی دانشگاه…