تعطیلی واحدهای صنفی شهرستان بابل با دستور  شورای تامین

اتاق اصناف شهرستان بابل : 🔹برابر مصوبات جلسه فوق‌العاده شورای تامین و نامه ارسالی به اتاق…