برگزاری بازار هفتگی در وضعیت قرمز کرونا بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی

❌برگزاری بازار هفتگی در وضعیت قرمز کرونا بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی 🔹 جمعه‌بازار امیرکلا بابل 🔹شهرستان…