روستای جلیرود

روستا جلیرود واقع در دهستان سجادرود ، روستایی است از توابع بخش بندپی شرقی شهرستان بابل…