جشن های اصیل مازندرانی_قسمت اول

تیرگان یکی از جشن‌های ایرانی در روز سیزدهم تیرماه‌است، همچنین این روز با نام روز ساری  شده‌است.عده‌ای این جشن…