روستای تهمتن کلا

روستای تهمتن کلا از توابع بخش بندپی شرقی شهرستان بابل در استان مازندران واقع شده است…