«فرماندار ویژه بابل»: تعداد نهایی نامزدهای انتخابات مجلس در بابل ۲۴ نفر است

«فرماندار ویژه بابل»: تعداد نهایی نامزدهای انتخابات مجلس در بابل ۲۴ نفر است/ اولویت اصلی ما…