مرغ ترش بابلی

مرغ ترش جزو غذاهای بسیار خوشمزه ی بابلی است که خیلی ها را وسوسه می کند،…