🚨 تست ۴بیمار در بابل مثبت شد ۴۶بیمار مشکوک به کرونا در بابل بستری هستند

اطلاعیه شماره۱۷ «روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم‌پزشکی بابل»: دکتر سیدفرزاد جلالی «رئیس دانشگاه علوم پزشکی…

ترخیص دومین بیمار مشکوک به کرونا در بابل با حال عمومی مساعد

 اطلاعیه شماره۱۴ «روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم‌پزشکی بابل»: 🔸روابط عمومی و اموربین الملل دانشگاه علوم…