تجدید میثاق «عروس و داماد بابلی» با شهدا همزمان با آغاز دهه فجر

تجدید میثاق «عروس و داماد بابلی» با شهدا همزمان با آغاز دهه فجر 🔹همزمان با آغاز…