مردم از تماس‌های غیر ضروری با اورژانس ۱۱۵ جدا پرهیز کنند

«روابط‌عمومی اورژانس بابل»: 🔹با توجه به تعداد بالای ماموریت‌های اورژانس ۱۱۵ و آماده باش تمامی پایگاه‌های…