تجلیل از رانندگان نمونه تاکسی بابلی

  🔹با حضور اعضای شورای‌شهر بابل ، از رانندگان نمونه تاکسی شهر بابل در روز حمل‌ونقل…