نشست علمی با عنوان «بابل شهر تالاب‌ها» به مناسبت روز جهانی تالاب‌ها

نشست علمی با عنوان «بابل شهر تالاب‌ها» به مناسبت روز جهانی تالاب‌ها سخنران: دکتر امینی، «نماینده…