اقدامات سردار بیژنی در احیای پل محمدحسن‌خان 

🔹سردار حسین مقیم‌پور بیژنی با توجه خاص خود به احیای آثار تاریخی و با پیگیری‌های خود…